Ù 8 Đỏ, Tiền Đầy Giỏ Hôm nay sẽ có sự kiện trong game. Tiền tươi thóc thật luôn ạ


gdfgdfgfdgfdgfdgfd
沒有自動替代文字。

Ù 8 Đỏ, Tiền Đầy Giỏ
Em cảm ơn và chúc mừng các cụ hôm qua đã nhận được CODE.
Hôm nay sẽ có sự kiện trong game.
Tiền tươi thóc thật luôn ạ
Chỉ cần các cụ chơi ở bàn Quan và đã từng nạp thẻ 50.000 trở lên:
1️⃣. Bài Ù có cước 8 Đỏ : thưởng ngay 500 quan (bàn 50 – 100 – 200), 2.500 quan (bàn 300 – 500 – 1000 ), 5.000 quan (bàn 2000 quan trở lên)
2️⃣. Bài Ù có cước 8 Đỏ 2 Lèo: thưởng ngay 1.000 quan (bàn 50 – 100 – 200), 5000 quan (bàn 300 – 500 – 1000 ), 10.000 quan (bàn 2000 quan trở lên)
3️⃣. Bài Ù có thiên khai Chi chi, Cửu vạn, Cửu sách, Bát vạn, Bát sách : thưởng ngay 10.000 quan.
4️⃣. Bài Thiên Ù có cước Tám Đỏ : thưởng ngay 25.000 quan.
5️⃣. Bài Thiên Ù có cước Tám Đỏ 2 Lèo : thưởng ngy 50.000 quan.
Lưu ý giú em:
– Các cụ phải đánh tại bàn tối thiểu 3 người, không có bỏ ù, không có đền làng trong ván đánh đó mới được xét trao giải sự kiện.
– Các mức ù không được cộng dồn, chỉ tính mức ù có thưởng cao nhất.
Có chơi – Có thưởng
#BảoThoa

0/5 (0 Reviews)

Game Nổ hũ đối tác

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *