KING SLOT Phiên Bản Cho Android - Google Play

Ấn vào " Cài Đặt " để cài đặt app.

KING SLOT - App OTP v1.0.4 - Android

B1: Tải app .
B2: Nhập OTP nhận được từ sms để kích hoạt app lần đầu
B3: Login bằng tài khoản để lấy OTP.

KING SLOT Phiên Bản IOS - Cho IPHONE

B1: Ấn vào " Download " để cài đặt app.
B2: Sau khi cài đặt KINGSLOT thành công bạn cần vào:
Cài đặt→ C.Đ chung→ Quản lý thiết bị→ JEXCORE INFOTECH PRIVATE LIMITED→ Tin cậy
Lưu ý: dùng trình duyệt Safari để download

KINGSLOT - App OTP v1.0.4 - IOS

B1: Tải app → Ấn vào " Download " để cài đặt app.
B2: Cài đặt→ C.Đ chung→ Q.L thiết bị→ JEXCORE INFOTECH PRIVATE LIMITED → Tin cậy
B3: Nhập OTP nhận được từ sms để kích hoạt app lần đầu. Login bằng tải khoản để lấy OTP.

KINGSLOT - Phiên Bản WEBSITE - Máy Tính

Ấn vào " Chơi Trên WEB" để vào chơi game ngay trên Máy Tính - PC.

KINGSLOT - Phiên Bản Chơi Trên Facebook

Ấn vào " Chơi Ngay" để vào chơi game ngay bằng tài khoản Facebook